Tarif pentru servicii:

  • In functie de numarul instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare;
  • In functie de complexitatea si starea tehnica a instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare;
  • In functie de posesia ori lipsa partiala sau totala a documentatiilor tehnice necesare autorizarii instalatiilor / echipamentelor în conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice - colectia ISCIR în vigoare;
  • In functie de gradul de acoperire a deservirii instalatiilor / echipamentelor din dotare si a personalului utilizator al acestora, prin personal autorizat ISCIR.