Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a instalatiei, proprietarul trebuie sa solicite, in scris, la filiala CNCIR  efectuarea verificarii tehnice, propunand si data in acest scop.

Totodata, acesta va prezenta urmatoarea documentatie:

 1. Comanda de solicitare a efectuarii verificarii tehnice si autorizarii functionarii instalatiei, care va contine:
  • numele, prenumele sau denumirea proprietarului si adresa/sediul;
  • tipul instalatiei, numarul/seria de fabricatie si anul fabricatiei etc.;
  • numele, prenumele si telefonul persoanei de contact din partea proprietarului;
  • numele, prenumele si telefonul persoanei de contact din partea montatorului;
  • alte date si informatii utile;
 2. Documentatia tehnica de insotire a instalatiei, care va contine:
  • a) informatii privind inscriptionarea:
   • denumirea si adresa montatorului;
   • marcajul de conformitate;
   • tipul sau modelul;
   • seria sau numarul de fabricatie;
   • anul de fabricatie;
  • b) cartea instalatiei-partea tehnica, care va contine:
   • datele de identificare ale instalatiei;
   • caracteristicile de baza ale instalatiei;
   • caracteristicile cablurilor si/sau lanturilor, acolo unde este cazul;
   • caracteristicile componentelor de securitate;
   • schemele electrice (schemele electrice pot fi limitate la circuitele necesare pentru evidentierea componentelor de securitate; daca este necesar, se va introduce o legenda care sa explice simbolurile utilizate);
   • schemele hidraulice;
  • c) manualul de instructiuni al instalatiei si manualul de instructiuni al componentelor de securitate care vor contine:
   • 1) instructiuni, inclusiv desene si schite, pentru efectuarea in conditii de securitate a:
    • punerii in functiune;
    • functionarii si verificarii functionarii corecte;
    • manipularii, indicandu-se masa instalatiei si a diferitelor parti, care, de regula, trebuie sa fie transportate separat;
    • instalarii;
    • montarii, demontarii;
    • reglarii;
    • mentenantei (intretinere si reparare);
    • verificarilor tehnice;
   • 2) instructiuni necesare pentru a facilita mentenanta (de exemplu: adresa reprezentantului autorizat al montatorului, lista intretinatorilor etc.);
   • 3) instructiuni care trebuie sa avertizeze asupra cazurilor in care instalatia nu trebuie sa fie utilizata, daca este cazul;
  • d) registrul in care se noteaza lucrarile de reparare si, dupa caz, verificarile tehnice periodice;
 3. Declaratiile de conformitate ale instalatiei si componentelor de securitate, redactate sau traduse in limba romana;
 4. In cazul ascensoarelor, copie de pe certificatul de inspectie finala intocmit de catre montator sau organismul notificat ales de montator conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 439/2003, anexa nr. 8;
 5. Alte documente (informatii) puse la dispozitie de montator, cum ar fi:
  • buletin de verificare a prizelor/instalatiilor de legare la pamant;
  • buletin de verificare a rezistentei de izolatie;
  • certificat de calitate:
  • pentru glisiere si sistemul de sustinere a acestora, acolo unde este cazul;
  • pregatirea si amenajarea putului, acolo unde este cazul.

Cartea instalatiei trebuie sa contina:

 • documentatia tehnica de insotire;
 • cartea instalatiei-partea de exploatare.