Tehnic Mihor

este o societate comerciala autorizata ISCIR ca Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor (RSVTI)

- Nu este necesară angajarea cu contract de muncă a persoanei fizice ce îndeplineşte ocupaţia de RSVTI; - Nu sunteţi afectat de fluctuaţia de personal; - Nu trebuie să asiguraţi pe durata concediului legal de odihnă sau medical al(e) persoanei(lor) angajate cu funcţia de RSVTI înlocuitor cu aceeaşi calificare care să preia atribuţiunile RSVTI; - Nu trebuie să asiguraţi persoanal angajat cu funcţia de RSVTI pentru fiecare schimb de lucru, dacă societatea dumneavoastră are program de lucru cu schimb multiplu; - Costuri mai mici şi fixe; - Fără taxele asigurărilor sociale aferente contractelor de muncă; - Fără taxele şi cheltuielile necesare cursurilor de perfecţionare şi autorizare/reautorizare; - Operare simplă: Contract prestări servicii şi o singură factură lunar.

DOMENII SUPUSE SUPRAVEGHERII SI VERIFICARII TEHNICE : INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE (IMSP) - cazane de abur, apă caldă sau fierbinte si similare (>0,5 BAR); - recipiente care lucrează sub presiune; - conducte pentru fluide sub presiune; - compresoare cu recipient de aer. INSTALATII DE RIDICAT (IR) - macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare; - nacele si platforme autoridicatoare; - elevatoare pentru vehicule; - ascensoare, instalaţii de transport pe cablu; - telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice; - cabluri, lanţuri, benzi, funii, cârlige si elemente de legare si prindere a sarcinii utilizate la IR; - transpaleţi(lise) cu tracţiune electrică, sau manuală; - instalaţii de transport pe plan înclinat; - trape de scenă, trape de decoruri si instalaţii de cortină; - instalaţii si echipamente montate si utilizate în cadrul parcurilor de distracţii si a spaţiilor de joacă. APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBIL - sobe sau alte aparate de incalzit, in uz industrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos; - aparate de gatit si pentru incalzirea apei si similare in uz industrial, neindustrial sau colectiv alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos; - arzatoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos. DISPOZITIVELE de siguranta pentru instalatiile si echipamentele IMSP si IR ARMATURILE SI INSTALATIILE de automatizare a Instalatiilor / echipamentelor IMSP si IR

-In functie de numarul instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare; - In functie de complexitatea si starea tehnica a instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare; - In functie de posesia ori lipsa partiala sau totala a documentatiilor tehnice necesare autorizarii instalatiilor / echipamentelor în conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice - colectia ISCIR în vigoare; - In functie de gradul de acoperire a deservirii instalatiilor / echipamentelor din dotare si a personalului utilizator al acestora, prin personal autorizat ISCIR.

Telefon/fax: +40 268 442 068 Mobil: +40 746 142 666 Email: office@mihor.ro

TEHNIC MIHOR, presteaza servicii de Operator RSVTI precum si de consultanta în domeniu prin personal propriu, format din profesionisti cu experienta în domeniu atestati si autorizati ISCIR. Operatorul RSVTI desemnat în conditiile Ordinului nr. 147 / 2006 emis de catre Inspectorului de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR-IT, întretinerea si repararea instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii sau de munca, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora în conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice - colectia ISCIR în  vigoare.
 
Procedura de autorizare, obligatiile, raspunderile si drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate în Ordinul  nr. 130 / 2011, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.

CURSURI personal

TEHNIC MIHOR, organizează în parteneriat cu formatori autorizaţi ANC si ISCIR, cursuri de formare profesională a personalului în domeniul ISCIR, SSM, SU; cum ar fi: (cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI; coordonator in materie de SSM pe santiere temporare si mobile; evaluator si auditor SSM; formator FPA; inspector protectie civila; inspector/referent resurse umane; specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca; program de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca; responsabil de mediu; imbuteliator fluide sub presiune; fochist clasa A-C; laborant – operator centrale termice; macaragiu - grupa A,B,C,D,E; imbuteliator GPL; RSL IP; RVT; RSVTI module A,B; stagii de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului la autorizatiile ISCIR; servant pompieri; electrician exploatare medie si joasa presiune; muncitor hidrometru; masinist utilaje cale si terasamente.)

Citeste mai mult

INSTALATII DE RIDICAT (IR)

INSTALATII DE RIDICAT (IR) - macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare; - nacele si platforme autoridicatoare; - elevatoare pentru vehicule; - ascensoare, instalaţii de transport pe cablu; - telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice; - cabluri, lanţuri, benzi, funii, cârlige si elemente de legare si prindere a sarcinii utilizate la IR; - transpaleţi(lise) cu tracţiune electrică, sau manuală; - instalaţii de transport pe plan înclinat; - trape de scenă, trape de decoruri si instalaţii de cortină; - instalaţii si echipamente montate si utilizate în cadrul parcurilor de distracţii si a spaţiilor de joacă.

Citeste mai mult

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE (IP)

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE (IP) - cazane de abur, apă caldă sau fierbinte si similare (>0,5 BAR); - recipiente care lucrează sub presiune; - conducte pentru fluide sub presiune; - compresoare cu recipient de aer.

Citeste mai mult

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

NOTĂ DE INFORMARE Stimati clienti/furnizori/colaboratori/colegi, Pentru societatea TEHNIC MIHOR SRL, protecţia datelor cu caracter personal este foarte importantă. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite si legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, prelucrarea ulterioară în scopuri privilegiate (arhivare în interes public, cercetare istorică sau stiintifică ori în scopuri statistice), nu este considerată incompatibilă (garantii instituite conform art. 89 din GDPR). Persoana vizată (orice persoana ale carei date sunt colectate, stocate, prelucrate), este protejată de către Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 aplicabil din 25 Mai 2018 şi poate interveni când dorește solicitând societatii TEHNIC MIHOR SRL: informarea și consultarea informațiilor persoanei vizate; actualizarea informațiilor persoanei vizate; ștergerea informațiilor persoanei vizate; restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor persoanei vizate, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu Art. 6 din GDPR, respectiv prin: consimtământul persoanei vizate, executarea unui contract, obligaţia legală a operatorului, interes vital, interes public sau prerogative de autoritate publică, interes legitim. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conditii de legalitate, echitate si transparenţă, cu asigurarea securitatii adecvate a datelor, inclusiv protecţia împotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale. Angajatii şi colaboratorii societatii TEHNIC MIHOR SRL, respectă cu strictete cerintele legale în privinta protectiei datelor si avem grijă ca toate operatiunile de prelucrare sa fie realizate numai cu respectarea prevederilor legale. Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi adresată o cerere scrisă, semnată si datată, la adresa din Calea Feldioarei, nr. 8, Localitatea Brasov, Jud. Brasov sau la adresa de e-mail : office@mihor.ro

Citeste mai mult