Protectia datelor personale

NOTĂ DE INFORMARE

                

    Stimati clienti/furnizori/colaboratori/colegi,

Pentru societatea TEHNIC MIHOR SRL, protecţia datelor cu caracter personal  este foarte importantă.
Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite si legitime si  nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, prelucrarea ulterioară în scopuri privilegiate (arhivare în interes public, cercetare istorică sau stiintifică ori în scopuri statistice), nu este considerată incompatibilă (garantii instituite conform art. 89 din GDPR).
Persoana vizată (orice persoana ale carei date sunt colectate, stocate, prelucrate), este protejată de către Regulamentul General privind  Protecția Datelor (UE) 2016/679 aplicabil din 25 Mai 2018 şi poate interveni când dorește  solicitând  societatii TEHNIC MIHOR SRL: informarea și consultarea informațiilor persoanei vizate; actualizarea informațiilor persoanei vizate; ștergerea informațiilor persoanei vizate; restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor persoanei vizate, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea  Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal se va face în conformitate cu Art. 6 din GDPR, respectiv prin:  consimtământul persoanei vizate, executarea unui contract, obligaţia legală a operatorului, interes vital, interes public sau prerogative de autoritate publică, interes legitim.
Prelucrarea datelor cu caracter personal  se face în conditii de legalitate, echitate si transparenţă, cu asigurarea securitatii adecvate a datelor, inclusiv protecţia împotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.
Angajatii şi colaboratorii societatii TEHNIC MIHOR SRL, respectă cu strictete cerintele legale în privinta protectiei datelor si avem grijă ca toate operatiunile de prelucrare sa fie realizate numai cu respectarea prevederilor legale.
Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi adresată o cerere scrisă, semnată si datată, la adresa din Calea Feldioarei, nr. 8, Localitatea Brasov, Jud. Brasov sau la adresa de e-mail : office@mihor.ro