Cursuri personal

TEHNIC MIHOR, organizeaza in parteneriat cu formatori autorizati CNFPA si ISCIR, cursuri de formare profesionala a personalului in domeniul ISCIR, SSM, SU; cum ar fi:
 

 • Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI;
 • Coordonator in materie de SSM pe santiere temporare si mobile;
 • Evaluator si auditor SSM;
 • Formator FPA;
 • Inspector protectie civila;
 • Inspector/referent  resurse umane;
 • Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Program de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Responsabil de mediu;
 • Imbuteliator fluide sub presiune;
 • Fochist clasa A-C; laborant – operator centrale termice;
 • Macaragiu - grupa A,B,C,D,E; 
 • Imbuteliator GPL; RSL IP; RVT; RSVTI module A,B;
 • Stagii de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului la autorizatiile ISCIR;
 • Servant pompieri;
 • Electrician exploatare medie si joasa presiune;
 • Muncitor hidrometru;
 • Masinist utilaje cale si terasamente.