Tehnic Mihor

este o societate comerciala autorizata ISCIR ca Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor (RSVTI), cu autorizatia Nr. BV / ORD130 / 1233 / 0 / 09.05.2019

- Nu este necesară angajarea cu contract de muncă a persoanei fizice ce îndeplineşte ocupaţia de RSVTI; - Nu sunteţi afectat de fluctuaţia de personal; - Nu trebuie să asiguraţi pe durata concediului legal de odihnă sau medical al(e) persoanei(lor) angajate cu funcţia de RSVTI înlocuitor cu aceeaşi calificare care să preia atribuţiunile RSVTI; - Nu trebuie să asiguraţi persoanal angajat cu funcţia de RSVTI pentru fiecare schimb de lucru, dacă societatea dumneavoastră are program de lucru cu schimb multiplu; - Costuri mai mici şi fixe; - Fără taxele asigurărilor sociale aferente contractelor de muncă; - Fără taxele şi cheltuielile necesare cursurilor de perfecţionare şi autorizare/reautorizare; - Operare simplă: Contract prestări servicii şi o singură factură lunar.

DOMENII SUPUSE SUPRAVEGHERII SI VERIFICARII TEHNICE : INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE (IMSP) - cazane de abur, apă caldă sau fierbinte si similare (>0,5 BAR); - recipiente care lucrează sub presiune; - conducte pentru fluide sub presiune; - compresoare cu recipient de aer. INSTALATII DE RIDICAT (IR) - macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare; - nacele si platforme autoridicatoare; - elevatoare pentru vehicule; - ascensoare, instalaţii de transport pe cablu; - telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice; - cabluri, lanţuri, benzi, funii, cârlige si elemente de legare si prindere a sarcinii utilizate la IR; - transpaleţi(lise) cu tracţiune electrică, sau manuală; - instalaţii de transport pe plan înclinat; - trape de scenă, trape de decoruri si instalaţii de cortină; - instalaţii si echipamente montate si utilizate în cadrul parcurilor de distracţii si a spaţiilor de joacă. APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBIL - sobe sau alte aparate de incalzit, in uz industrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos; - aparate de gatit si pentru incalzirea apei si similare in uz industrial, neindustrial sau colectiv alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos; - arzatoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos. DISPOZITIVELE de siguranta pentru instalatiile si echipamentele IMSP si IR ARMATURILE SI INSTALATIILE de automatizare a Instalatiilor / echipamentelor IMSP si IR

-In functie de numarul instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare; - In functie de complexitatea si starea tehnica a instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare; - In functie de posesia ori lipsa partiala sau totala a documentatiilor tehnice necesare autorizarii instalatiilor / echipamentelor în conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice - colectia ISCIR în vigoare; - In functie de gradul de acoperire a deservirii instalatiilor / echipamentelor din dotare si a personalului utilizator al acestora, prin personal autorizat ISCIR.

Telefon / fax: +40268442068 Mobil: +40746142666 E-mail: office@mihor.ro

TEHNIC MIHOR, presteaza servicii de Operator RSVTI precum si de consultanta în domeniu prin personal propriu, format din profesionisti cu experienta în domeniu atestati si autorizati ISCIR. Operatorul RSVTI desemnat în conditiile Ordinului nr. 147 / 2006 emis de catre Inspectorului de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR-IT, întretinerea si repararea instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii sau de munca, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora în conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice - colectia ISCIR în  vigoare.
 
Procedura de autorizare, obligatiile, raspunderile si drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate în Ordinul  nr. 130 / 2011, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.

CURSURI personal

TEHNIC MIHOR, organizeaza in parteneriat cu formatori autorizati CNFPA si ISCIR, cursuri de formare profesionala a personalului in domeniul ISCIR, SSM, SU; cum ar fi: (cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI; coordonator in materie de SSM pe santiere temporare si mobile; evaluator si auditor SSM; formator FPA; inspector protectie civila; inspector/referent resurse umane; specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca; program de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca; responsabil de mediu; imbuteliator fluide sub presiune; fochist clasa A-C; laborant – operator centrale termice; macaragiu - grupa A,B,C,D,E; imbuteliator GPL; RSL IP; RVT; RSVTI module A,B; stagii de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului la autorizatiile ISCIR; servant pompieri; electrician exploatare medie si joasa presiune; muncitor hidrometru; masinist utilaje cale si terasamente.)

Citeste mai mult

INSTALATII DE RIDICAT (IR)

INSTALATII DE RIDICAT (IR) - macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare; - nacele si platforme autoridicatoare; - elevatoare pentru vehicule; - ascensoare, instalaţii de transport pe cablu; - telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice; - cabluri, lanţuri, benzi, funii, cârlige si elemente de legare si prindere a sarcinii utilizate la IR; - transpaleţi(lise) cu tracţiune electrică, sau manuală; - instalaţii de transport pe plan înclinat; - trape de scenă, trape de decoruri si instalaţii de cortină; - instalaţii si echipamente montate si utilizate în cadrul parcurilor de distracţii si a spaţiilor de joacă.

Citeste mai mult

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE (IMSP)

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE (IMSP) - cazane de abur, apă caldă sau fierbinte si similare (>0,5 BAR); - recipiente care lucrează sub presiune; - conducte pentru fluide sub presiune; - compresoare cu recipient de aer.

Citeste mai mult

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

TEHNIC MIHOR SRL conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este inscrisa ca Operator de date cu caracter personal prin Notificarea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu nr. 19953 la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ce poate fi consultata pe portalul (A.N.S.P.D.C.P.) - www.dataprotection.ro NOTA DE INFORMARE TEHNIC MIHOR S.R.L., prin intermediul servicilor de RSVTI, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate sesiunilor de autorizare/prelungire a valabilitatii autorizatiilor ISCIR. Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare intocmirii documentatiilor specifice. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea intocmirii documentatiilor specifice în acest sens. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator, respectiv TEHNIC MIHOR SRL Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de urmatoarele drepturi: de informare, de acces la date, de interventie asupra datelor, de dreptul de a va opune la prelucrarea datelor personale care va privesc si de dreptul de a solicita stergerea datelor*, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si/sau stampilata la TEHNIC MIHOR SRL. *orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Nota de informare privind protectia datelor personale (pentru afisare pe pagina web sau in cazul colectarii datelor prin formulare on-line sau e-mail) Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC TEHNIC MIHOR SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: acordarea de autorizare/prelungire a valabilitatii autorizatiilor ISCIR. Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare intocmirii documentatiilor specifice. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea intocmirii documentatiilor specifice în acest sens. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator, respectiv TEHNIC MIHOR SRL. Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele, etc oferite de TEHNIC MIHOR SRL? DA NU Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de urmatoarele drepturi: de informare, de acces la date, de interventie asupra datelor, de dreptul de a va opune la prelucrarea datelor personale care va privesc si de dreptul de a solicita stergerea datelor*, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de dreptul de a va adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si/sau stampilata la TEHNIC MIHOR SRL. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. *orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Citeste mai mult